Forskningen handlar om akupunktur och ledde i januari 2016 till en artikel i Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. Artikeln har dragits tillbaka med hänvisning till ett felaktigt etikgodkännande.

I studien framgår att den lokala etikprövningsnämnden i Linköping gav sitt godkännande. Men något sådant har nämnden aldrig gett. Den medicinska fakulteten vid universitetet menar att etikgodkännandet sannolikt är förfalskat.

Förlagan tycks vara en äkta ansökan av en annan forskare i ett helt annat fall, men dess ansökningsnummer har använts i den nu indragna artikeln. Det hela upptäcktes av en slump när en av medförfattarna, en doktorand, kontaktade den regionala etikprövningsnämnden för att få en kopia på beslutet.

Universitetet gjorde en anmälan till personalansvarsnämnden och därefter lämnade lärosätet in en anmälan till polisen om misstänkt urkundsförfalskning och brott mot etikprövningslagen. Åklagaren har lagt ner förundersökningen angående brott mot etikprövningslagen, men den eventuella urkundsförfalskningen utreds fortfarande.

Nu har den anklagade forskaren utnyttjat rätten att begära att Expertgruppen för oredlighet vid forskning vid Centrala etikprövningsnämnden yttrar sig i fallet.