Narkosläkarna vid Höglandssjukhuset uppmärksammade arbetsgivaren, Region Jönköpings län, på den problematiska situationen redan 2015.

Bland annat beskrevs arbetsmiljön som ohållbar med en stressnivå som gjorde att beslutsfattande och hälsa påverkades. Dessutom menade läkarna att bristen på narkosläkare under vissa tider på dagen utgjorde en påtaglig risk för patientskada.

Läkarna ansåg också att det var förödande att det inte fanns någon möjlighet att arbeta med utveckling inom kliniken.

Arbetsgivarens förslag var att en strategiplan för bemanning och rekrytering skulle upprättas.

Men enligt Bengt Hultberg, ordförande i Jönköpings läns läkarförening och väl insatt i situationen för narkosläkarna vid Höglandssjukhuset, har den planen inte fungerat. Det har snarare skett en förvärring av personalläget. Bland annat på grund av att en läkare, tillika verksamhetschef, slutat och att en annan läkare går i pension till sommaren.

– Man har inte lyckats rekrytera någon. Det har inte kommit någon ny sedan hösten 2015, så bemanningsmässigt är situationen sämre i dag. Man får helt lita till bemanningsföretag. Det är alltid två, tre anställda via bemanningsföretag som jobbar, säger Bengt Hultberg, som också påpekar att arbetsgivaren har ett ansvar att avgränsa arbetet vid en vakanssituation.

– Men det är inte lätt att rekrytera heller, och sommaren ser oerhört problematisk ut nu med flera veckor där det är två till tre läkare i tjänst och verksamheten, som pågår dygnet runt sju dagar i veckan, ska upprätthållas. Det går inte med så få personer, fortsätter han.

I förra veckan begärde därför det lokala skyddsombudet att Arbetsmiljöverket ska göra en bedömning av riskerna för utmattning och psykisk och somatisk ohälsa. I sin begäran till Arbetsmiljöverket skriver narkosläkarna, som i dag utgörs av fem specialister och två ST-läkare, dessutom att de inte upplever att ledningen tar dem på allvar eller försöker lösa problemen.

Har ni några förslag på hur man skulle kunna lösa problemen?

– En viktig del i allt rekryteringsarbete är att man kan behålla de som finns och är i arbete. Att erbjuda en god arbetsmiljö och se till att man har en lön som är marknadsmässig. Lönen för de fast anställda är inte alls i paritet med de som jobbar via bemanningsföretag. Någon stimulansåtgärd som gör att man kan se till att de som redan finns kan stanna kvar tycker man att arbetsgivaren kan erbjuda, säger Bengt Hultberg och fortsätter:

– Vi får se vad Arbetsmiljöverket säger och vad de gör för bedömning, men situationen är ytterst problematisk. Vi får inte riskera våra medlemmars hälsa.