I undersökningen från läkarföreningen har 30 av de 35 anställda läkarna på akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund svarat på frågor om arbetsmiljö och patientsäkerhet. Nästan alla av de som svarat, 27 av 30, anser att patientsäkerheten är hotad.

– Jag blev förvånad över att så många anser att det föreligger ett hot mot patientsäkerheten. Jag trodde att siffran skulle vara lägre, säger Ardavan Khoshnood, Mellersta Skånes läkarförenings ombud på akutmottagningen, till Sydsvenskan.

Läkarna har lämnat ett antal förslag till förbättringar på de punkter som de anser vara huvudorsakerna till problemen. Det gäller bland annat snedfördelad bemanning över dygnet, men också ett för stort patientflöde där läkarna menar att fler patienter som inte har akuta vårdbehov skulle kunna hänvisas till primärvården.

Dessutom lyfts platsbristen, där patienter kan tvingas läggas i korridorer eller på andra avdelningar, fram som ett problem.

– Vi har 21 rum och 200 till 250 patienter per dag. Det räcker inte, säger Ardavan Khoshnood.

Rapporten från läkarföreningen har nu överlämnats till akutmottagningens ledningsgrupp.

– Vi har en bra dialog med de fackliga organisationerna och vi är inte oense i sakfrågorna. När det gäller platsbristen är det ett väl känt problem som vi har jobbat med länge. Det är inte hållbart att patienter blir kvar och får vänta så länge på akuten som nu, säger Maria Ohlson Andersson, verksamhetschef för akutsjukvården vid Skånes universitetssjukhus, till Sydsvenskan

På frågan om hon anser att patientsäkerheten är hotad svarar hon:

– Jag anser att patientsäkerheten upprätthålls på akuten, det tar jag ansvar för. Men jag har förståelse för att man som medarbetare ibland kan uppleva det som att man inte har kontroll över situationen när det är många patienter och hög stressnivå.