Från att ha varit på en historiskt låg nivå år 2010 har sjukskrivningarna ökat. Den största ökningen står psykiatriska diagnoser för, och de har sedan 2014 varit den vanligaste orsaken till sjukskrivning. I fjol utgjorde de 44 procent av alla sjukskrivningar. För patienter som har psykiatriska diagnoser är risken 22 procent högre att sjukskrivas. De har generellt en lägre grad av återgång i arbete och större risk för ny sjukskrivning.

Det är extra tydligt för personer med svårare diagnoser som schizofreni eller bipolär sjukdom. Dessa, samt personer med demens, är de som i regel sjukskrivs under de längsta perioderna.

Den grupp som växer snabbast är »anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress«. De utgör nu omkring hälften av alla psykiatriska diagnoser som leder till sjukskrivning i mer än 14 dagar. För den gruppen är dock den genomsnittliga sjukskrivningstiden kortare och risken för återfall lägre, jämfört med andra sjukskrivningar som följd av psykiatrisk diagnos.

Här kan du läsa Försäkringskassans analys.