– Narkotikadödligheten är ett tecken på att vi måste förbättra hälso- och sjukvården och socialtjänsten vad gäller tillgänglighet, effektivitet och kvalitet. Vi måste göra allt vi kan för att förhindra fler dödsfall, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell i ett pressmeddelande.

Överdoser står för ungefär hälften av de narkotikarelaterade dödsfallen, enligt Socialstyrelsen. Självmord, ofta med receptförskrivna smärtstillande läkemedel, utgör en annan stor del medan andelen dödsfall som orsakas av nya nätdroger är mindre. Den senare andelen ökar dock.

De båda myndigheterna listar en lång rad åtgärder som krävs för att minska dödligheten, bland annat:

  • Bättre tillgång till läkemedelsassisterad opioidbehandling,
  • fler sprututbytesverksamheter,
  • ett system som varnar för nya farliga substanser eller exempelvis förorenat heroin,
  • att naloxon görs tillgängligt för personer i riskzonen för överdos och deras anhöriga, polis och socialtjänst, samt
  • en undersökning av om och i så fall hur socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården fångar upp unga med missbruks- och beroendeproblem.

– Det krävs både långsiktiga strukturförändringar och fler konkreta skadebegränsande insatser. Förebyggande arbete och minskad tillgång till narkotika är viktiga delar. Samtidigt måste mer göras för att hjälpa dem som redan har ett missbruk eller beroende till längre och bättre liv, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, i pressmeddelandet.

Hela åtgärdsplanen finns att ta del av här.