59 personer fanns i bussen när singelolyckan inträffade utanför Sveg den 2 april. Räddningspådraget blev massivt. Räddningstjänsten i de omkringliggande orterna deltog, liksom ambulanshelikoptrar från Östersund, Mora och Uppsala. Inte bara sjukhusen tog emot skadade. Hälsocentralen i Sveg fick ta emot 32 patienter.

Regionen erbjöds även hjälp från norsk räddningstjänst, men tackade nej. Det ifrågasätter nu två läkare som anmält regionens agerande till IVO, uppger Dagens Medicin.

Läkarna skriver att den hjälp som norsk räddningstjänst hade kunnat bistå med hade med »största säkerhet förkortat tiden som svårt skadade patienter behövt befinna sig på skadeplatsen innan transport till kvalificerad vård«.

Men att regionen tackade nej är inte så konstigt med tanke på avståndet, säger Olof Englund, distriktsläkare och medicinsk samordnare för primärvården i Region Jämtland Härjedalen, en roll som gett honom insyn i transporterna av patienterna vid olyckan.

– Hade olyckan hänt i västra Jämtland hade man använt Norge. Då hade Trondheim varit så pass nära. Nu inträffade olyckan två mil söder om Sveg. Då har man 15 mil till Hudiksvall, 15 mil till Mora, Borlänge och Falun och 20 mil till Östersund, säger Olof Englund, till Läkartidningen.

Han påpekar att det är 27 mil till Trondheim och bara en mil längre till Uppsala. Dessutom menar han att det nästan var ett överskott på helikoptrar ett tag, då det även fanns ett par från kustbevakningen redo för transport.

Det fanns även andra faktorer som gjorde räddningsarbetet förhållandevis gynnsamt. Olyckan inträffade precis under räddningstjänstens skiftbyte, vilket gjorde att de kunde skicka dubbla arbetslag. Det var dessutom dagsljus och goda vägförhållanden.

Efter anmälan till IVO kommer dock myndigheten att inleda ett tillsynsärende angående regionens agerande.