Det nu anmälda fallet rör en luftstrupstransplantation som ägde rum 2011 där patienten avled drygt tre veckor senare. Operationen är en av fyra rörande stamcellsbehandlade organ som har fått utstå hård kritik.

Som Läkartidningen tidigare berättat har Sahlgrenska universitetssjukhuset lex Maria-anmält de tre andra operationerna, vilka gällde bukkärl.

De fallen, liksom det nu anmälda, har utretts på begäran av sjukhuset och Västra Götalandsregionen. Utredarna konstaterade i höstas att behandlingarna var att betrakta som forskning och därför borde ha haft ett godkännande av den lokala etikprövningsnämnden.

Nu har alltså Sahlgrenska anmält den sista av de fyra kritiserade behandlingarna. Chefläkaren konstaterar att en deltransplantation av luftstrupen utförts och att tillväxtfaktorer tillförts, utan godkännande från Läkemedelsverket. Chefläkaren skriver också att patienten 23 dagar senare avled »plötsligt utan säker dödsorsak«.

Läs mer:
Transplantationer på Sahlgrenska lex Maria-anmäls

Utredning om transplantationer på Sahlgrenska klar

Sahlgrenska kritiseras i extern utredning