I februari anmäldes kirurgen som utfört operationerna till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Då hade ett stort antal patienter fått komplikationer efter höftartroskopiska operationer vid Uppsalasjukhuset. 

Enligt sjukhuset, som nu har gjort en lex Maria-anmälan, har 19 patienter drabbats av betydande vårdskada. Det handlar bland annat om unga patienter som har blivit gravt invalidiserade efter ett flertal operationer.

Två externa granskare som har anlitats av sjukhuset konstaterar att behandlingen inte har baserats på vetenskap och beprövad erfarenhet, rapporterar Nyhetsbyrån Siren.

Redan under senhösten 2015 fick ledningen vid Elisabethsjukhuset kännedom om att komplikationerna och reoperationerna efter höftartroskopiska operationer hade ökat. Våren 2016 stoppades operationerna. Ett åtgärdsprogram sattes in som bland annat innehöll uppföljning av patienter, ett forskningssamarbete med en universitetsklinik och initiativ till ett nationellt höftregister.

Under hösten 2016 gjordes den externa granskningen. I samband med att den startade slutade kirurgen som utfört operationerna.

– Vi beklagar djupt att det här har kunnat ske och har dragit lärdom av det inträffade, säger Bo Wihlborg, chefläkare på Aleris sjukvård som driver sjukhuset, till Nyhetsbyrån Siren.