Manifestationen äger rum på Medborgarplatsen klockan 18 idag och arrangeras av organisationen »Inte under 30K – Vi är skillnaden mellan liv och död«.

Arrangörerna skriver i pressmeddelandet att sjuksköterskor i princip inte har någon löneutveckling, de har ett tungt ansvar, deras arbetsmiljö är stressig och både fysiskt och psykiskt tung med mycket OB-tid.

Organisationen hette tidigare »Inte under 24K« och startade i Umeå 2011 som en protest mot att ingångslönerna för sjuksköterskor då låg på mellan 20 000 och 21 000.

Enligt tidningen Vårdfokus lönekartläggning våren 2016 betalade Stockholms läns landsting och Landstinget Sörmland då de högsta ingångslönerna i landet, 25 500 kronor i månaden.