Beslutet fattades vid Distriktsläkarföreningens fullmäktigemöte i Stockholm på fredagen. Bakom motionen låg DLF:s lokalavdelning i Jämtland.

– Det här är något vi jobbat med i många år, och det är ett stort problem för oss att man kan inte skilja på flex och övertid. Det sitter folk med 500 timmar övertid som ingen vet hur det gick till, och chefer bokför överhuvudtaget inte arbetstiden på vissa ställen. Enligt avtalet får man ju omförhandla om man har skrivit bort sin rätt till övertidsersättning. Vi tycker att DLF ska verka för att man verkligen gör det, och att man för ut informationen i lokalavdelningarna, sa Kerstin Ermebrant, ordförande i DLF Jämtland.

Hon anser att det är viktigt att den omförhandling som läkare har rätt till verkligen kommer till stånd ute på arbetsplatserna.

Det andra yrkandet i motionen handlade om att ST-läkare som blir distriktsläkare inte ska »gå i fällan« och utan diskussion skriva under ett anställningsavtal där arbetsgivaren förkryssat en ruta om att skriva bort övertidsersättningen.

– Man ska samtala om man ska ha övertidsersättning eller inte, och man ska naturligtvis ha det som det ser ut i dag, sa Kerstin Ermebrant.

Marina Tuutma argumenterade för styrelsens syn på motionen och pekade bland annat på att frågan om omförhandling och rätt till övertidsersättning är prioriterad för Läkarförbundets förhandlingsdelegation i årets avtalsrörelse. Därför föreslog styrelsen fullmäktige att bifalla den första satsen.

För det andra yrkandet, som från början hade en formulering om att DLF ska verka för att inga nyfärdiga distriktsläkare skriver bort sin rätt till övertidsersättning, menade Marina Tuutma att DLF inte ska tvinga någon till det och att den satsen skulle avslås.

Men efter ett par förtydliganden i det senare yrkandet kunde fullmäktige fatta beslut om att bifalla motionens båda yrkanden.

Det innebär att Distriktsläkarföreningen ska verka för att:

  • Alla distriktsläkare som skrivit bort sin rätt till övertidsersättning får omförhandla detta och få rätt till sådan ersättning.
  • Nyfärdiga distriktsläkare inte skriver bort sin rätt till övertidsersättning utan förhandling.

Läs också:

Övertiden nyckelfråga på sjukhusläkarnas fullmäktige