De cirka 2 700 skånska patienterna som sökt digital vård har fått den genom Region Jönköpings län, och regionen har därför fakturerat Skåne. Region Skåne tycker dock inte att ett digitalt besök ska kosta lika mycket som ett fysiskt, och har därför begärt pengar tillbaka, rapporterar Sveriges Radio.

Som Läkartidningen tidigare berättat erbjuder privata aktörer digitala läkarbesök, genom till exempel chatt eller videosamtal, via Region Jönköpings län. Regionen beslutade i fjol att likställa digitala besök med fysiska. Eftersom patienter kan söka vård var som helst i landet, kan patienters fall därför slussas genom Jönköping. Sveriges största aktörer för digitala läkarbesök, Kry och Min Doktor, har samarbeten med privata, fysiska vårdcentraler i Jönköpings län, och kan därigenom erbjuda vård till patienter i hela Sverige.

Region Jönköpings län fakturerade 2016 Skåne omkring 2,5 miljoner kronor för besök som skånska patienter hade gjort. Med Jönköpings läns utomlänstaxa kostade varje besök omkring 1 900 kronor som den digitala vårdcentralen och dess fysiska samarbetspartner i Jönköpings län fick dela på.

Men det är för mycket, menar man i Skåne.

– Vi vill ha till stånd en dialog om prissättningen kring de digitala vårdbesöken. Vi tycker inte att det går att jämföra ett digitalt vårdbesök med ett fysiskt läkarbesök, säger Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör i Region Skåne, till Sveriges Radio.

Sedan årsskiftet har dock Region Jönköpings län sänkt kostnaden för övriga regioner och landsting genom att införa en avgift för digitala besök på ungefär 1 000 kronor per besök, vilket ersätter avgiften för utomläns läkarbesök när det handlar om digitala vårdcentraler.

Även det tycker Lars-Åke Rudin kan leda till höga kostnader. Han ser helst att Sveriges Kommuner och landsting, SKL, ser över prissättningen och att regionerna och landstingen i landet enas om en standard.

Det är något man i Region Jönköpings län också vill se, eftersom i princip alla virtuella vårdcentralbesök nu slussas genom regionen då inget annat landsting har valt att likställa digitala besök med fysiska. Inte än, vill säga.

– Vi vet att ett antal landsting startar upp verksamheter på liknande sätt. Jag har väldigt svårt att tänka mig att ingen annan skulle göra detta, sa Jonatan Vincent, controller i Region Jönköpings län, till Läkartidningen i februari.

Västmanland kan bli nästa region i landet efter Jönköpings län. Miljöpartients regionråd Pernilla Rinsell säger till Sveriges Radio att regionen från och med i sommar kommer att jämställa ett digitalt läkarbesök med ett fysiskt.

Läs mer
Kostnaden för digitala vårdcentraler kan fördubblas
Nätläkare – en affärsidé som skapar problem
Vi fyller ett vårdbehov som andra har svårt att möta