På måndagsmorgonen klockan 08.00 återgick Stockholms läns landsting, SLL, till normalläge, drygt två veckor efter attentatet.

– Det har varit stort behov av krisstöd. Det är staben som leder krisstödscentrum, och det avvecklades klockan 21 på söndagen. Nu övergår krisstödet till ordinarie verksamhet inom primärvården, säger SLL:s chefläkare Johan Bratt till Läkartidningen.

Krisstödet är alltså en stor anledning till att landstinget befunnit sig i stabsläge fram till nu.

– Man vet att reaktioner kan komma ett tag efteråt och det gäller att inte avveckla krisstödet för tidigt, säger Johan Bratt.

Krisstödstelefonen förlängs dock till den 7 maj. Funktionen inrättades kort efter attentatet och var öppen dygnet runt. Från och med nu begränsas dock öppettiderna till dagtid mellan 08.00 och 16.00.

De senaste dagarna har ytterligare tre patienter skrivits ut från sjukhus. En ligger fortfarande kvar, men denna vårdas inte på intensivvårdsavdelning. 

Johan Bratt tycker att sjukvårdens arbete efter attentatet har fungerat väl och att det fanns en betryggande överkapacitet. Nu ska dock Stockholms läns landsting analysera insatserna närmare.

– Det som sker nu är en utvärdering av det arbete som gjorts. Det handlar dels om hur det interna arbetet inom landstinget fungerat, dels om samverkan gentemot andra aktörer som polis, räddningstjänst med flera.