Stockholms läns landsting, SLL, lät granska patientjournaler för ett antal hysteroskopier och salpingektomier som Ultragyn utfört för landstingets räkning. Såväl debiteringen som huruvida ingreppen var medicinskt motiverade undersöktes, liksom om patienterna drabbats av komplikationer.

SLL:s utredning visar att Ultragyn använt fel kod i 61 av 141 fall, alltså att företaget debiterat landstinget för fel typ av ingrepp. I en del av dessa fall innebar det att SLL fick betala mer än de skulle. Granskningen visade också att strikt medicinsk indikation saknades i tre fall, och att underlaget i journalerna var bristfälligt i ytterligare en handfull ärenden.

Däremot tycker revisorerna att verksamheten på det stora hela är bra med en effektiv organisation, bra vård och gott patientbemötande. De påpekar också att felaktig klassificering inte är unikt för Ultragyn.

Landstinget kommer nu att kräva pengar tillbaka av Ultragyn för de fall där den felaktiga klassificeringen lett till att SLL betalat för mycket. Därtill kommer landstinget att genomföra ytterligare en undersökning av Ultragyn under våren. I samband med det kommer också andra vårdgivare inom gynekologi att granskas, uppger Johan Bratt, chefläkare i SLL, i ett pressmeddelande.