– Jag är förvånad över att en statlig utredning kommer fram till att landsting inte ska få ersättning, säger landstingsrådet Irene Svenonius (M) till Läkartidningen.

Regeringens lagförslag reglerar nivåer för kommunernas ersättning i samband med nationella evakueringar till Sverige vid exempelvis naturkatastrofer, terrorattacker eller militära konflikter. Socialdepartementet menar att de mottagande kommunerna ska kompenseras för belastningen på deras respektive socialtjänster. Men landstingen ska inte kompenseras, enligt förslaget som är ute på remiss.

Det opponerar sig Stockholms landstingsstyrelse mot, som på tisdagen enhälligt röstade för att kritisera lagförslaget i sin nuvarande form. Irene Svenonius påminner om flodvågskatastrofen i Indiska oceanen 2004, där bland annat Thailand var hårt drabbat, och menar att Stockholm är särskilt utsatt vi en sådan evakuering av svenskar utomlands. Arlanda lär ta emot flest människor vid flygtransporter, vilket också innebär en stor ambulansberedskap. Sedan kommer påfrestningen på främst Stockholms sjukhus bli hög.

– När förslaget nått riksdagen hoppas jag att regeringen har ändrat sig så att både kommuner och landsting får det här stödet, säger Irene Svenonius.