– Det finns en hel del erfarenheter från NKS att ta lärdom av, säger sjukhusets vd Mikael Runsiö till Läkartidningen.

Han nämner till exempel de larm-, övervaknings- och kommunikationssystem som NKS haft stora problem med, vilket Läkartidningen tidigare berättat. Mikael Runsiö poängterar att småskaliga test kan ge positivt resultat där varje system fungerar vart och ett för sig, men att det kan uppstå problem i full skala när systemen interagerar med varandra och utsätts för en större belastning.

– Vi vill kunna testa systemen i ett lugnare tempo, säger han.

Röntgen har redan flyttat in i de nya lokalerna. Övrig verksamhet skulle till stor del ha flyttat i maj. Men för att verksamheten ska bli så säker som möjligt så skjuts flytten alltså på framtiden. Den delen som rör elektiv vård kan komma att flytta in redan i början av sommaren, före semestern. Övriga avdelningar och mottagningar dröjer till hösten.

Chefläkare Michael Gårdebäck säger till Länstidningen att delar av personalen är besvikna, men många är också lättade.

– Om vi skulle vi genomföra planen för de tunga delarna, förlossningen, akuten och intensivvården, så skulle det innebära en risk vi inte är beredda att ta.

Läs mer:
Landstingsrevisorerna: »Nästa flytt till NKS bör ges längre tid«
Läkare kräver åtgärder mot teknikproblemen på NKS
Nya uppgifter: Patient avled när larm på NKS inte fungerade
Inflytt på NKS trots fackliga protester
Patientflödeschef hoppar av NKS