Studien, som publicerats i Journal of the American Medical Association (JAMA), har enligt Läkemedelsvärlden letts från universitetet i Indiana och gjorts i samarbete med bland annat Karolinska institutet.

Det är svenska register som har studerats och studien omfattar alla barn som fötts levande i Sverige 1996–2012. Totalt innebär det över 1,5 miljoner barn, vilket gör att registerstudien är en av de största som gjorts på området.

Resultatet visar att intag av SSRI-läkemedlen fluoxetin, sertralin och citalopram under den första trimestern av en graviditet inte påverkar risken för autism eller adhd hos barnet. Någon ökad risk för låg födelsevikt föreligger inte heller.

Att tidigare studier har påvisat sådana samband, förklarar forskarna bakom den aktuella studien med att det snarare är andra faktorer som påverkar risken för neuropsykiatriska diagnoser – ärftlighet, till exempel.

– Det är ju ett selekterat urval patienter som tar SSRI-läkemedel under graviditet, säger Paul Lichtenstein, professor vid Karolinska institutet, till Läkemedelsvärlden.

– Antagligen finns här en ärftlig benägenhet. De här personernas barn har också en ökad risk för adhd, som inte har med läkemedlen att göra, utan med orsakerna till att mammorna tagit läkemedlen, fortsätter han.

Enligt Paul Lichtenstein kan resultaten från studien förhoppningsvis leda till att minska kvinnors oro för att använda SSRI-preparat under graviditeten.

– Vår studie ger inget stöd för att den här medicineringen skulle ha några fosterskadande effekter. Det kanske är värre att ha en depression under graviditeten än att ta antidepressiva.