De 19 fallen har upptäckts på Centralsjukhuset i Karlstad och Torsby sjukhus efter att 1 800 odlingar gjorts, skriver Nya Wermlands-Tidningen. Det är det största utbrottet man upptäckt i Värmland.

Det senaste fallet bekräftades i mars och därför är spårningen nu inte lika omfattande.

– Vi har inte upphört med odlingarna, men de är mer riktade till vissa verksamheter framför allt där det finns patienter som har VRE, säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare inom Landstinget i Värmland, till tidningen.

Landstinget i Värmland undersöker nu hur vården kan söka efter bakterien även när utbrottet är över.

– Vi ser över om vi kan införa någon slags grundscreening så att man aktivt letar efter det i ett visst system, säger Ingemar Hallén.