Förslaget till nya riktlinjer har debatterats flitigt, bland annat i Läkartidningen. Kritiken har ofta handlat om att riktlinjerna skulle vara bristfälliga och skilja sig mycket från andra länders. Därtill anser tre av dem som arbetat med de nya riktlinjerna att Socialstyrelsen visat partiskhet till förmån för kognitiv beteendeterapi (KBT) och olika farmakologiska behandlingar.

Socialstyrelsen tycker att debatten är viktig, men menar att det även förekommer en del missuppfattningar. På myndighetens webbplats svarar de därför på några av de frågor som väckts. Socialstyrelsen dementerar till exempel att riktlinjerna skulle förespråka minskad tillgång till psykologisk behandling och menar att det snarare handlar om det motsatta. Att de i första hand rekommenderar elektrokonvulsiv behandling (ECT) till barn och ungdomar med depression och ångestsyndrom, är även det osant, skriver myndigheten.

Socialstyrelsen framhåller också att såväl interpersonell terapi (IPT) och psykodynamisk terapi (PDT), liksom antidepressiva läkemedel och fysisk aktivitet, rekommenderas vid lindrig till medelsvår depression. Däremot prioriteras kognitiv beteendeterapi (KBT) högre än flera andra behandlingar, eftersom Socialstyrelsen menar att denna terapiform har större stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket alltså flera debattörer inte hållit med om.

De sakkunniga som deltagit i arbetet med riktlinjerna har delvis nominerats av regionerna och landstingen, och Socialstyrelsen tycker att spridningen på olika sakområden har varit god. Däremot konstaterar myndigheten, vilket framgått i debatten, att gruppen inte alltid har fattat enhälliga beslut. Att det skulle finnas något jäv tror dock inte Socialstyrelsen, som hänvisar till att alla medverkande har skrivit på jävsdeklarationer.

Remisstiden för förslaget gick ut 31 mars. Den slutliga versionen av förslaget kommer i höst.

Hela Socialstyrelsens text kan du läsa här.

 

Läs även:
Debattörer: Socialstyrelsen partisk om riktlinjer

Socialstyrelsen har fel om depression och ångest

Socialstyrelsen svarar: Missvisande att likställa siffror ur helt olika skalor

Slutreplik: Socialstyrelsen har fel igen om depression och ångest