Omslaget till den första utgåvan av Planetary Health. 

The Lancet Planetary Health kommer att ges ut en gång i månaden och enbart på webben. Den ska publicera originalforskning och kommentarer om människors hälsa inom ramen för bland annat klimatförändringar, vattenbrist, biologisk mångfald, mat och näring.

»Förändringar i klimatet, vatten, mark och ekosystem utmanar allt liv på vår planet, med allvarliga konsekvenser för människors hälsa. Sättet vi tänker om planeten behöver revideras, liksom det förhållningssätt vi använder för att interagera med den« skriver redaktionen i det första numret. 

Planetary health är en tvärvetenskaplig disciplin som både syftar till att undersöka effekter av miljöförändringar på människors hälsa, men också de politiska, ekonomiska och sociala system som styr dem, enligt redaktionen.

Första utgåvan av The Lancet Planetary Health hittar du här.