– Barn och unga som flyr till vårt land befinner sig i en väldigt utsatt och svår situation. Vi vet att ideella organisationer runt om i landet gör ett jätteviktigt arbete för den här gruppen, inte minst inom området psykisk hälsa. De här pengarna möjliggör att de kan fortsätta utveckla sitt arbete och stötta de här grupperna, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande från regeringen.

Bidraget ska komplettera de insatser som redan görs av kommuner, landsting och statliga myndigheter. Nyligen inrättade Socialstyrelsen ett kunskapscenter för ensamkommande barn. 

Psykisk ohälsa är det vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn, enligt en rapport från Barnombudsmannen som kom i februari i år.