En patient, som även vårdades för missbruk, fick nästan 1 600 tabletter oxikodon utskrivna 2015. Kort därefter hittades personen död i familjens sommarstuga, berättar SVT Nyheter Väst och Göteborgs-Posten, som tillsammans granskat läkaren.

Granskningen visar också att läkaren skrivit ut nära 1 500 av oxikodon-tabletterna till ytterligare en annan patient år 2016, med motiveringen »så att patienten klarar sig över sommaren«. Elva dagar senare upptäcktes att patienten hade tagit sitt liv med hjälp av tabletterna.

Efter att den första patienten upptäckts avliden delgavs läkaren misstanke om vållande till annans död, alternativt tjänstefel. Den utredningen pågår fortfarande. Läkaren har även fått skarp kritik från Inspektionen för våd och omsorg, Ivo.

I samband med det fallet införde Närhälsan, den offentliga primärvården i Västra Götaland, nya riktlinjer för att förhindra liknande händelser. Trots det skrev alltså läkaren i fråga ut en stor mängd oxikodon till en andra patient. Läkaren har i lex Maria-anmälan hävdat att vederbörande inte känt till riktlinjerna.

Läkaren har även utretts av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd sex gånger och fått disciplinpåföljd i form av erinran vid två tillfällen för oaktsamhet.

Tillsammans med sina chefer har läkaren kommit överens om att skicka en ansökan till IVO om att dra in förskrivningsrätten för narkotiska preparat. I väntan på myndighetens beslut har läkaren ingen patientkontakt.