De kompletterande utbildningarna för läkare ges sedan hösten 2009 vid Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Karolinska institutet. Lärosätena fördelar de 65 platserna mellan sig. De nya utbildningsplatserna fyller ett stort behov.

– Det här är jättevälkommet, vi har i många år haft ett stort söktryck på dessa utbildningar. Det är positivit också att det blir en spridning geografiskt. Vi räknar med start våren 2018, säger Christina Joos, som är samordnare nationellt för några av de kompletterande utbildningarna för legitimerad personal inom hälso- och sjukvården. 

Hösten 2016 var det 276 läkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz som sökte kompletteringsutbildningen i första hand. Utbildningarna är en väg till svensk läkarlegitimation. De två andra möjligheterna är att göra Socialstyrelsens kunskapsprov och lämplighetsprov och att gå hela läkarutbildningen i Sverige. 

Även för sjuksköterskorna kommer antalet platser att öka från vårterminen 2018. Då planerar Högskolan i Gävle, Linnéuniversitet och Luleå tekniska universitet att starta kompletterande utbildningar för sjuksköterskor med examen för land utanför EU/EES och Schweiz. I dag finns det 25 platser vardera vid Göteborgs universitet och Karolinska institutet. De nya utbildningarna får 20 platser per lärosäte.