Satsningen på 500 miljoner kronor extra för att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa betalas ut redan i år, men kan också användas under 2018.

Pengarna ska fördelas mellan landstingen efter befolkningsmängd, och för att få ta del av tillskottet ska landstingen uppfylla de grundläggande kraven i överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

Dessutom ska 100 miljoner kronor extra tillföras landstingen i syfte att möta den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga vuxna. Dessa medel ska användas till att stärka barn- och ungdomspsykiatrin inklusive första linjens psykiatri i primärvården.

Tillskottet välkomnas av Sveriges läkarförbund, som dock inte anser att det räcker till för att möta sjukvårdens behov. Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande, efterlyser en sammanhållen satsning på primärvården.

– Det finns stora brister inom svensk primärvård och vi efterlyser en genomgripande reform där ett nationellt grunduppdrag definieras och varje medborgare ges tillgång till en egen läkare, säger hon i ett pressmeddelande.

Som Läkartidningen tidigare berättat har regeringen också planer på att förmånsbeskatta alla som har en privat sjukvårdsförsäkring som betalas av arbetsgivaren, men enligt SVT väntas förslaget först i höstbudgeten.

Totalt uppgår regeringens satsningar till 3,1 miljarder kronor. Vårbudgeten finns att ta del av här.

Läs mer:

BUP får mer pengar

En halv miljard extra till förlossningsvården

Privata sjukvårdsförsäkringar förmånsbeskattas nästa år