För ett år sedan kom medicinska fakulteten vid Linköpings universitet fram till att en av lärosätets professorer gjort sig skyldig till oredlighet i forskning i samband med utveckling av syntetiska hornhinnor, som senare opererades in på patienter i Ukraina.

Det gjorde att Vetenskapsrådet drog in återstoden av de beviljade forskningsanslagen, över en miljon kronor.

Men det beslutet överklagades till förvaltningsrätten. Dessutom begärde Linköpings universitet att Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden skulle yttra sig i ärendet. I mars i år konstaterade expertgruppen att professorn inte gjort sig skyldig till oredlighet.

Förvaltningsrätten såg inga skäl att ifrågasätta expertgruppens bedömning. De ansåg att forskaren inte agerat oredlighet eller oetiskt, och att Vetenskapsrådets beslut om att dra in anslagen till forskaren därför skulle upphävas.

Den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, som tar det slutgiltiga beslutet om oredlighet, höll bara delvis med om expertgruppens bedömning och valde i stället att fälla professorn, vilket meddelades samma dag som förvaltningsrätten offentliggjorde sin dom.

Att professorn både är fälld och friad innebär att Vetenskapsrådet nu måste betala ut över en miljon kronor till en forskare som blivit fälld för oredlighet av sitt eget universitet.

– Det blir väldigt konstigt om vi måste betala ut pengar till ett projekt där lärosätet anser att det har förekommit oredlighet i forskningen, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström till Vetenskapsradion.

– Det känns fel, fortsätter han.

Vetenskapsrådet ska nu överklaga förvaltningsrättens beslut.

Tidigare artiklar:

Ingen arbetsrättslig åtgärd mot kritiserad Linköpingsprofessor

Forskare i Linköping fälls för oredlighet – får behålla forskningsanslag ändå

Expertgrupp: Forskning på hornhinnor följde regelverk

Forskare bestrider beslut om indragna anslag

Forskning i Ukraina var inte brott

Forskare kritiseras för oredlighet

Forskargrupp i oredlighetsärendet i Linköping riskerar att få kritik

Transplantationer av syntetiska organ utreds även i Linköping