– Man har låtit konsulterna styra och lämnat ett sjukhus i kaos. Först funkar det inte med sjukhusflytten och så byter man organisation samtidigt. Inget av det fungerar, säger Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening, till Dagens Nyheter.

Tidningen kunde på måndagen berätta att Karolinska universitetssjukhuset inom den närmaste framtiden, senast till sommaren, kommer att avsluta samarbetet med Boston Consulting Group. Konsultföretaget har bland annat haft i uppdrag att leda den omorganisation som Karolinska universitetssjukhuset genomför och införa en omdiskuterad verksamhetsmodell som bygger på värdebaserad vård.

Samarbetet med konsultföretaget har fått skarp kritik. Inte minst för de summor det rör sig om – sedan 2010 uppges Karolinska universitetssjukhuset ha spenderat nära en miljard kronor på köp av tjänster från managementkonsulter. Boston Consulting Group har också haft nära kopplingar till Karolinska universitetssjukhusets ledning; bland annat har produktionsdirektör Andreas Ringman Uggla tidigare varit anställd som konsult för bolaget.

Enligt uppgifter till Dagens Nyheter fråntas Andreas Ringman Uggla nu sitt operativa ansvar rörande organisationsförändringen och kontakterna med Boston Consulting Group. I stället ska en ny operativ direktör, som även blir biträdande sjukhusdirektör, rekryteras.

Dessa förändringar välkomnas alltså av Stockholms läkarförening.

– Det är viktigt att man själv tar kontroll, säger Johan Styrud till Dagens Nyheter.

I en arbetsmljöenkät som läkarföreningen genomförde vid Karolinska universitetssjukhuset i början av året uppgav 60 procent av läkarna att de har inget eller mycket lågt förtroende för sjukhusdirektör Melvin Samsom. Sjukhusets egen medarbetarenkät, som genomfördes i december, visade också på stort missnöje med stämningen och arbetsmiljön på sjukhuset – bara 14 procent av de svarande uppgav att de såg sig som ambassadörer för sin arbetsplats, var stolta över den och kunde tänka sig att rekommendera andra att jobba där.

Läs mer:

Åtal för miljoner i svarta löner på NKS-bygget

Lågt förtroende för ledningen bland läkarna på Karolinska

Fackförbunden anmäler Karolinska universitetssjukhuset

Nya Karolinska – ingen personalmagnet

IVO gör tillsyn på Nya Karolinska

Arbetsmiljön på Karolinska får tummen ned i medarbetarenkät