Den internationella läkarorganisationen World Medical Association, WMA, kräver att Serdar Küni omedelbart släpps fri. Küni är medlem i människorättsorganisationen Human Rights Foundation och ordförande i det turkiska läkarförbundet i staden Şırnak.

WMA menar att Serdar Künis fall är ett av många där läkare och annan vårdpersonal gripits, hållits i förvar och avskedats efter att oroligheter bröt ut i de södra delarna av landet år 2015. WMA har deklarerat att de fördömer sådant agerande som äventyrar säkerheten hos vårdpersonal – de ska kunna utföra sitt arbete utan att ta ställning till patienternas politiska åsikter.

Organisationen tillägger: »Att straffa en läkare för att ha vårdat en patient är ett uppenbart brott mot de mänskliga rättigheterna såväl som medicinsk etik.«

WMA påpekar att Turkiet skrivit under flera deklarationer i internationell lag om mänskliga rättigheter och att Förenta Nationernas säkerhetsråd klargjort att länder inte får straffa vårdpersonal som utövar sjukvård enligt etiska riktlinjer och inte får tvinga dem att utföra handlingar i strid med riktlinjerna.

Serdar Künis fall tas återigen upp i domstol den 24 april. WMA kräver att åtalet läggs ner på samtliga punkter. Organisationen uppmanar också läkarföreningar runtom i världen att kräva att Turkiet respekterar sina åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter.