Platsbristen inom neonatalverksamheten på Akademiska sjukhuset i Uppsala, som framför allt beror på sjuksköterskebrist, har tvingat fram en drastisk åtgärd. För att klara de mest intensiva sommarveckorna har Region Uppsala reserverat två vårdplatser för nyfödda barn i behov av högspecialiserad vård på Åbo universitetscentralsjukhus i Finland.

Samarbetsavtalet mellan regionen och sjukhuset i Åbo innebär att de två nyföddhetsplatserna, inklusive platser för resten av familjen, kommer att stå till Akademiska sjukhusets förfogande under sommaren. Det ska dessutom finnas svensktalande sjuksköterskor på plats.

– Vad ska jag säga. Jag är inte nöjd för helst hade jag sett att vi kunde erbjuda den här vården själva. Men samtidigt har vi inte kapacitet att göra det med drägliga arbetsvillkor, så då vore det oansvarigt att i stället överbelasta en enhet. Då tycker jag att detta i situationen är en acceptabel lösning, säger Erik Normann, sektionschef inom neonatologi på Akademiska sjukhuset, till Sjukhusläkaren.

Akademiska har tidigare skickat familjer till universitetssjukhuset i Åbo. Det har då handlat om akuta åtgärder när det varit fullbelagt inom neonatalverksamheten i Uppsala samtidigt som man inte kunnat hitta motsvarande vårdplatser vid övriga svenska universitetssjukhus.

Skillnaden nu är att regionen helt enkelt köper in de platser som Akademiska tvingas dra ner med under sommaren för att klara vårdbehovet.

På frågan om detta är en hållbar lösning för neonatalvården framåt svarar Erik Norrmann:

– Det är ju en nödlösning med tanke på våra egna kapacitetsproblem och hela Sveriges kapacitetsproblem. Det är klart att jag tycker att vi i Sverige borde kunna hantera våra egna patienter. Jag är olycklig över att vi har hamnat i situationen, men jag tycker ändå att lösningen är acceptabel. Vi behåller vårt antal platser och vi har garanterat att patienterna ska få vård i sommar. Det är ändå det viktigaste.

Läs också:

Ansträngt personalläge i vården inför sommaren