Enligt Socialstyrelsen lades 2015 omkring 16 200 barn i åldrarna 0–17 år in på sjukhus för behandling av skada eller förgiftning. Det är en minskning jämfört med början av 2000-talet, då motsvarande siffra var 18 500.

En stor majoritet, 85 procent, av skadehändelserna som ledde till sjukhusvård 2015 berodde på olyckshändelser. Det motsvarar cirka 13 900 barn.

Av alla barn som lades in på sjukhus efter en skadehändelse hade fyra procent avsiktligt skadat sig själva. I den kategorin var flickor överrepresenterade.

– Under 2015 lades 514 flickor in på sjukhus för självskador. Det är en betydlig minskning sedan 2007 då antalet var som störst och 781 flickor skadade sig själva. I ett längre perspektiv ser vi dock ingen minskning, självskador var lika vanliga bland flickor 2015 som de var i början av 2000-talet, säger utredare Pernilla Fagerström i ett pressmeddelande.

En positiv trend är dock att antalet barn som läggs in på sjukhus till följd av våld från annan person har minskat.

– Sedan 2007 har det skett en minskning bland barn som läggs in på sjukhus efter att de utsatts för våld av en annan person, från 270 till 110 barn årligen, säger Pernilla Fagerström.

Antalet barn som avlider till följd av skada har minskat kraftigt sedan 1970-talet. Då avled omkring 400 barn årligen. 2015 var motsvarande siffra 74.

Totalt uppskattar Socialstyrelsen att omkring 150 000 barn sökte vård vid sjukhusens akutmottagningar efter en skadehändelse under året. 80 procent av barnen drabbades av skador som uppstått på fritiden, och över 40 000 barn sökte vård på akutmottagning efter att ha skadats under en sportaktivitet. Vanligast var skador relaterade till fotboll.

Ta del av Socialstyrelsens statistik här.