Christian W Jansson har vid sidan av sitt uppdrag som styrelseordförande i Apoteket AB suttit som ordförande i MD International AB, företaget bakom Min doktor, vilket han också är en av ägarna till. Apoteket och Min doktor har ett samarbete där de marknadsför varandra.

För den unga vårdgivaren har samarbetet betytt mycket, medan Apotekets vinning är mer oklar. Christian W Jansson har med sitt aktieinnehav i Min doktor dock tjänat flera miljoner kronor. Efter en granskning som gjorts av Dagens Nyheter skulle Apoteket AB:s styrelse därför diskutera om något jäv förekommit.

Nu har styrelsen haft sitt möte, i frånvaro av både Christian W Jansson och en annan styrelsemedlem som har optioner i MD International AB. Styrelsen har kommit fram till att inget fel har begåtts. Däremot ska Apoteket se över beslutsordningen.

– Vid avtalstillfället förelåg inget formellt jäv, säger styrelseledamoten Gert Karnberger, i ett pressmeddelande.

– Styrelsen har emellertid förståelse för att samarbetet kan uppfattas som en intressekonflikt. Vi behöver se över vår beslutsordning så att den inte ger upphov till oklarheter om hur jäv och intressekonflikter hanteras, fortsätter han.

Samarbetet mellan Apoteket och Min doktor kommer dock att fortsätta. Däremot meddelar Christian W Jansson i ett mejl till Dagens Nyheter att han dels lämnar rollen som ordförande i MD International AB med omedelbar verkan, dels att han kommer att avyttra samtliga aktier i företaget. Lars Jörnow hos EQT Ventures kommer överta ordföranderollen.