Under tisdagen skrevs det nya läkaravtalet under av Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och landsting (SKL). Läkartidningen ringde upp några av lokalföreningarna för att höra vad de tycker.

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening som även har suttit med i förhandlingsdelegationen, är nöjd. Stockholmsläkarna tillhör dem som fått sämst löneutfall de senaste två åren.

– Vi är mycket nöjda med att det är en siffra och ett flerårsavtal. Det är bra att vi fick ut märket – det satt mycket långt inne kan jag säga. Vi är också nöjda med att det blev ett partsgemensamt arbete om jour och beredskap där man lokalt ska ta hänsyn till de centrala avtalen.

I januari sa Stockholms läns landsting upp de lokala jour- och beredskapsavtalen. I stället skulle samma regler gälla överallt. Läkarföreningen är mycket kritisk och har varnat för kaos samt en dyrare och mindre effektiv vård. Målsättningen från landstingets sida var att det nya landstingsövergripande avtalet skulle vara färdigförhandlat och börja gälla första april, men i nuläget är det nya jouravtalet uppskjutet till sista augusti. Men parterna står fortfarande långt ifrån varandra.

– Vi tolkar skrivelserna i det nya avtalet som att vi nu i lugn och ro kan diskutera detta lokalt. Jag tror att detta skapar en förståelse hos bägge parter, säger Johan Styrud.

– Vårt mål är att de som går jour ska ha ersättningen och att man ska ha lokala anpassningar efter den verksamhet man bedriver. Det innebär att det vi har nog inte är så dumt för det är anpassat till den lokala verksamheten. 

Är det något du är missnöjd med?

– Jag skulle gärna ha kommit längre i jour- och beredskapsfrågan.

Johan Styrud berömmer Läkarförbundet för att de förberett sig så väl inför avtalsrörelsen. Han nämner särskilt rapporten om läkarnas arbetstider som förbundet låtit göra och webbplatsen Trygg vård.

– Det har gjort att vi hade bra kort på handen och visade arbetsgivaren att vi var väl förberedda och visste vad olika saker vad värda. Det visar tyvärr att den som är mest förberedd när man kommer till förhandlingsbordet, får det bästa utfallet.

När Läkartidningen frågade samtliga lokalföreningar vilken fråga som de anser är viktigast att driva 2017, svarade bland annat Skaraborgs läkarförening lönefrågan: »Vi är ju bekymrade för det låga löneläget för läkare i Västra Götalands alla fyra läkarföreningar. Detta rimmar illa med arbetsgivarens ambition att vara den bästa offentliga arbetsgivaren«, sa styrelseledamoten Lars Olén.

Nu är han glad över att avtalet är på plats och relativt nöjd med resultatet.

– Man ska aldrig vara nöjd med avtalsförhandlingar – det kan alltid bli bättre, säger han men räknar upp en rad positiva punkter i det nya avtalet.

– Det är skönt att det är klart i någorlunda tid och det är bra att avtalet följer märket, har siffror alla tre åren och är treårigt. Det är bra att vi fått gehör för att ersättningen för jour och beredskap är för låg och att den har höjts – det är i alla fall en signal åt rätt håll. Och det är bra att vi har blivit lite starkare i att kunna undvika bortförhandlingar av övertidsersättning.

Nu blir nästa steg lokala löneförhandlingar. De två senaste åren – när läkarna hade ett sifferlöst avtal – hamnade löneökningarna i Västra Götalandsregionen, precis som i Stockholm, under märket.

– Jag tar för givet att siffrorna är ett golv att utgå från. Utfallet måste givetvis bli bättre eftersom Västra Götalandsregionen har lägst läkarlöner i hela landet. Det är bedrövligt, säger Lars Olén. 

Erik Dahlman, ordförande i Mellersta Skånes läkareförening, tycker att det är bra att avtalet är på plats och att det innehåller centralt angivna löneökningsnivåer. Men han konstaterar att de skånska läkarna inte har någon nytta av den höjda ersättningen för beredskap i hemmet.

– Tyvärr så innebär det ingen förbättring för oss. Sedan 2009 har vi haft höjda ersättningar för beredskap genom ett lokalt kollektivavtal i Skåne, och det är fortfarande bättre än vad höjningarna i det centrala avtalet ger. 

Läs mer:

Lönepott på 6,5 procent i nytt kollektivavtal