Det handlar som Läkartidningen tidigare har berättat om att bygga ut den nära vården, koncentrera vård, utveckla digitala vårdformer och tjänster och sätta fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Nyligen godkändes strategin av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Under tisdagen den 9 maj klubbade en enig regionstyrelse igenom den och den 16 maj väntas regionfullmäktige göra samma sak.

– Dokumentet är inte unikt egentligen. Det ligger i linje med flera nationella utredningar. Det som är unikt är att vi har en politisk enighet. Vi har aldrig tidigare varit ense om den övergripande inriktningen, säger Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, på en presskonferens.

– Det här är en resa som vi måste göra i vår region men som man också behöver göra i hela Sverige. Att försöka vara överens bådar för att skapa en framförhållning, en stabilitet och tydlighet för våra medarbetare och invånare om vilken väg svensk hälso- och sjukvård behöver ta, säger Helén Eliasson, vice ordförande i regionstyrelsen (S).

Nästa steg blir att ta fram en handlingsplan för hur omställningen ska ske i praktiken. Målet är att ta upp den på hälso- och sjukvårdsstyrelsens möte den 31 maj.