Skaraborgs sjukhus initierade i början av 2016 en extern granskning av ett antal ärenden där patienter behandlats med den så kallade Ilizarov-metoden. Bakgrunden var en IVO-anmälan mot en av sjukhusets läkare för misstänkt felbehandling av ett antal patienter, vilket Läkartidningen tidigare berättat.

Uppdraget att granska patientärendena gick till Olle Svensson, professor i ortopedi vid Umeå universitet. Under arbetets gång hade han och chefläkaren vid sjukhuset, Marga Brisman, kontakt via mejl och telefon. Delar av korrespondensen skedde dock via privata mejladresser som gjorde att e-postmeddelandena inte blev offentliga handlingar, vilket framkom i en granskning som P4 Skaraborg gjorde förra året.

Det ledde senare till att Marga Brisman JO-anmäldes. Anmälaren ansåg bland annat att det var oklart huruvida mejlen mellan chefläkaren och utredaren diarieförts.

Nu har JO fattat beslut i ärendet och i sin bedömning riktar man kritik mot chefläkaren Marga Brisman för just bristande diarieföring.

Sjukhusstyrelsen vid Skaraborgs sjukhus, som JO begärt ett yttrande från, skriver att det är olämpligt att använda privata mejlkonton vid korrespondens i tjänsteärenden med hänsyn till att det försvårar möjligheterna att hantera offentliga handlingar korrekt.

Vidare, menar sjukhusstyrelsen, kan man dra slutsatsen att man velat använda privata mejlkonton för att undvika att meddelandena skulle bli offentliga. Att på det sättet begränsa allmänhetens möjligheter till insyn strider mot offentlighetsprincipen.

Enligt sjukhusstyrelsen har det dock endast rört sig om tre mejl, som inte tillfört några sakuppgifter till ärendet och varit av ringa betydelse för myndigheten. Därmed behövde de inte diarieföras, anser sjukhusstyrelsen. Dessutom påpekar man att även de aktuella meddelandena lämnades ut när en person begärde det.

JO ställer sig tveksam till att handlingarna varit av ringa betydelse och anser att hanteringen av meddelandena inneburit en förtroendeskada för det allmänna med tanke på att det kunnat väcka misstankar om att man velat undvika att meddelandena skulle offentliggöras.

JO anser därför att chefläkaren vid Skaraborgs sjukhus förtjänar kritik för att e-postmeddelandena inte diarieförts som allmänna handlingar.

Läs också:

JO går vidare med privat mejlväxling vid Skaraborgs sjukhus

Avstängd Skaraborgsläkare tillbaka – får annan tjänst

Ilizarov-anmälare misstänkta för dataintrång

Skövdeläkares avstängning förlängs med en månad

Läkare avstängd efter ifrågasatt behandling