Det är i en debattartikel i Dagens Samhälle som Heidi Stensmyren tillsammans med Anders Henriksson, förste vice ordförande i Sveriges Kommuner och landsting (SKL), Anders Blanck, generalsekreterare i branschorganisationen LIF och Stefan Lindgren, ordförande i Svenska läkaresällskapet, lyfter behovet av en nära samverkan mellan vårdens professioner och forskande läkemedelsföretag.

Det kan exempelvis handla om klinisk forskning kring nya läkemedel, kvalitetssäkring av utbildningsmaterial eller om läkare som föreläser och anlitas som experter under kurser och konferenser.

Enligt artikelförfattarna är det viktigt att den sortens samarbeten ökar i takt med att diagnostiken utvecklas och nya medicinska behandlingar blir alltmer individualiserade. Men de måste präglas av öppenhet och omgärdas av ett tydligt regelverk – förtroendet från patienterna eller övriga samhället får inte påverkas, skriver de.

Skribenterna välkomnar därför den kommande publiceringen av hur stora ekonomiska ersättningar som respektive företag betalade ut till sina samarbetspartners inom hälso- och sjukvården under 2016. Det rör sig om ersättning till enskilda medarbetare såväl som till vårdenheter eller forskargrupper. Enligt preliminära siffror är omfattningen ungefär densamma som 2015 och artikelförfattarna hoppas särskilt att den höga andelen läkare som gett sitt tillstånd till att deras uppgifter publiceras, 75 procent, består eller ökar. 

Uppgifterna för 2016 börjar publiceras med start 31 maj.