Emma Spak. Foto: Rickard L Eriksson

Uppdraget, som Emma Spak ska arbeta med på halvtid, är kopplat till den pågående utredningen om att effektivisera vården och utveckla primärvården som leds av den särskilda utredaren Anna Nergårdh.

– SKL vill samordna det stöd man ger till landstingen och regionerna i deras arbete med omställningen från sjukhustung vård till en vård där man kommer närmare patienterna. Redan i dag händer mycket på primärvårdsområdet och i gränsområdet mellan kommuner och landsting, säger Emma Spak till Läkartidningen.

Som ST-läkare inom primärvården berörs Emma Spak själv i hög grad av utvecklingen inom den nära vården.

– Jag har valt att hoppa på det här uppdraget eftersom frågan är så stor och viktig och genomsyrar hela den sjukvårdspolitiska diskussionen idag. För mig som själv är ST-läkare i allmänmedicin och ska jobba i den nära vården känns det som en fantastisk möjlighet att få vara med och bidra till detta.

Vad tror du konkret kan komma ut ur ditt arbete?

– Just nu är det flera landsting och regioner som redan börjat eller ligger i startposition för ett sådant här arbete och min förhoppning är att mitt uppdrag blir ett stöd som kan underlätta det lokala arbetet och göra det lättare att överföra idéer, så att man kan lära av varandra och inte behöver göra sina insatser isolerat.

Många hoppas att Anna Nergårdhs utredning ska utmynna i en mer genomgripande reform av den svenska sjukvårdsstrukturen med ett nytt, nationellt utformat uppdrag för primärvården.

Finns det en risk att en del av det som görs inom landstingen nu kan bli bortkastat om det blir en större reform?

Nej, det tror jag inte, förändringsarbetet kommer ändå att behöva göras av landstingen, regionerna och kommunerna. Målsättningen är att det arbetet ska gå i takt med utredningen och jag hoppas kunna arbeta i nära kontakt med Anna Nergårdh, som också har mycket kontakter med landstingen och regionerna.

Du ska nu arbeta halvtid för en arbetsgivarorganisation. Hur går det ihop med dina fackliga uppdrag?

– Jag ska jobba med verksamhetsutvecklingsfrågor, inte med arbetsgivarfrågor, på SKL. För att kunna vara tydlig i mitt uppdrag på den nationella arenan avslutar jag dock mina centralfackliga uppdrag i Läkarförbundet vid fullmäktige i slutet av maj. När det gäller mitt lokalfackliga engagemang kommer jag efter samråd med berörda parter att fortsätta vara verksam inom Göteborgs läkarförening.

Uppdraget som samordnare för nära vård kommer att löpa så länge Anna Nergårdhs utredning pågår, det vill säga till den 31 mars 2019.