Förbundsstyrelsen tyckte att det var en bra idé att i en arbetstidsundersökning undersöka hur läkare får ersättning om de inte kan ta ut schemalagda raster utan i stället tvingas ha måltidspaus eller inte äta alls.

Förslaget kom från motionärerna Mellersta Skånes läkareförening, Nordvästra Skånes läkareförening och Östra Skånes läkarförening.

Fullmäktige höll med. Dessutom biföll fullmäktige ytterligare tre att-satser i samma motion – som förbundsstyrelsen däremot ville anse besvarade. Det innebär att Läkarförbundet ska verka för en arbetstidsundersökning som tittar på förekomsten av registrerad och oregistrerad arbetstid, genomföra en undersökning som registrerar verklig arbetad tid såväl dagtid som jourtid samt verka för en undersökning som kartlägger verklig arbetad tid och övertid samt hur stor andel av arbetad övertid som är ersatt med lön eller ledighet.