Pelle Gustafson, tidigare biträdande klinikchef på ortopediska kliniken vid Skånes universitetssjukhus. I dag är han chefläkare på Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf) och medicinsk redaktör på Läkartidningen.

– Eftersom vi är bekväma av naturen så har vi tagit fram ett system där man kan välja ett diagnosnummer som sedan är kopplat till en mall för sjukskrivning. De flesta av våra sjukskrivningar är gans­ka standardiserade och man får upp en standardtext på sjukintygen, som man självklart kan ändra, och ett standardförslag på tid inom ramen för beslutsstödet också. Det mesta är förifyllt och intygen kan i de flesta fall accepteras av Försäkringskassan, säger Martin Sundberg, ortoped och sektionschef vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Systemet, som är fristående från journalsystemet, är dock inte nytt. Enligt Martin Sundberg har ett datoriserat intyg använts av ortopederna i Region Skåne i omkring femton år. Men för cirka sju år sedan inleddes ett samarbete tillsammans med Försäkringskassan för att göra intygstexterna bättre.

– Från början hade vi inga standardi­serade sjukintygsmallar. Men sedan inleddes ett samarbete med Försäkringskassan om vad det skulle stå på sjukintyget. Syftet var att det skulle vara rätt text med acceptabla sjukskrivningstider så att Försäkringskassan förstod vad som stod och accepterade sjukskrivningen.

En som var mycket delaktig i det arbetet var Pelle Gustafson, vid tidpunkten biträdande klinikchef på ortopediska kliniken vid Skånes universitetssjukhus.

– Försäkringskassan i Skåne var beredd att testa detta med våra mallar trots att de vill ha individuella bedömningar vid sjukskrivningar. Det vi lyckades väldigt bra med var dialogen med Försäkringskassan, även om vissa handläggare var lite misstänksamma trots att det inte var några fel på intygen. För oss blev det lätt att göra rätt, säger han.

Systemet med mallar ger också andra vinster för läkarna.

– Det går väldigt fort att skriva ett sjukintyg. Om du inte gör några ändringar och allt är okej så tar det bara några sekunder. I andra änden är det också en vinst i det att du slipper göra kompletteringar på de här sjukintygen. Jag har inga aktuella siffror, men en gång i tiden var över 90 procent korrekta och godkända på första försöket, säger Martin Sundberg.

Men de tuffare bedömningarna som Försäkringskassan på senare tid börjat tillämpa har också drabbat ortopederna i Skåne. Detta trots mallar och förhållandevis standardiserade sjukskrivningar som oftast handlar om benbrott och operationer.

Är det inte märkligt att ni också drabbas med tanke på att ni utformat mallen delvis i samarbete med Försäkringskassan?

– Jo, det är klart. Men en patient kanske säger att han är snickare, får intyget ifyllt och blir sjukskriven. Sedan säger Försäkringskassan att patienten är arbetslös. Då måste du ändra eller komplettera eftersom du sjukskrivit på felaktiga premisser eller delvis felaktig information från patienten. Det är väl det vanligaste, att det blir ett fel någonstans som man inte riktigt tänker på.

Enligt Martin Sundberg ska systemet i vilket mallarna utvecklats på sikt avvecklas och ersättas av ett nytt som saknar mallar. Därför är någon vidareutveckling av det befintliga systemet inte aktuell. Men för att förbättra sjukskrivningsprocessen är det inte bara mallar som ska till. Han pekar också på idén om ett rikstäckande sjukskrivningssystem.

– Det allra bästa hade varit om vi hade haft en nationell sjukskrivningsdatabas som var samma för alla. I vår journal kan jag inte se om patienten varit någon annanstans, eftersom varje region har sitt eget system. Det är som med läkemedel. Det är en nackdel, säger han.

Pelle Gustafson, i dag chefläkare på Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf) och medicinsk redaktör på Läkartidningen, anser att arbetet med liknande mallar skulle kunna utökas och användas av fler specialiteter och för fler diagnoser:

– Jag är övertygad om att det går att ordna mallar för fler diagnoser, men kanske inte för varenda en. Att exempelvis bedöma aktivitetsbegränsning är inte enkelt i alla fall, och det krävs ett lite speciellt språk, men det är inte omöjligt att komma överens om formuleringar. Jag kommer att hävda att det går, tills någon visat att det absolut inte går.

Läs också:

Läkarintyg vid sjukskrivningar: Dubbelt så många avslag på två år

Sjukskrivningsbördan upp till diskussion på fullmäktigemötet