Kristin Arthur, ordförande för Sylf:s Stockholmsavdelning. Foto: Sylf Stockholm

I budgeten för 2018 föreslår den borgerliga alliansen i Stockholms läns landsting att hälso- och sjukvården får ökade anslag med 4,1 procent jämfört med 2017.

Bland nyheterna finns bland annat en satsning på fler utbildningsplatser för AT- och ST-läkare.

– Vi gör en omfattande satsning på AT-läkare och utökar från dagens 200 platser till 300 platser. Det blir en successiv ökning så fort som möjligt fram till 2020, säger forsknings- och personallandstingsråd Peter Carpelan (M).

Räcker det för att möta behoven?

– Vi ser att det finns ett behov av fler läkare, bland annat på grund av pensionsavgångar. Därför snabbar vi på med fler platser för AT-läkare och utökar budgeten med 12 miljoner kronor till totalt 107 miljoner kronor för AT.

När det gäller ST-platserna blir antalet nya platser färre, men tanken är att på ett annat sätt än tidigare styra dessa platser mot bristspecialiteter.

– Vi har inte riktigt pratat på samma sätt om antalet platser vad gäller ST, men vi kommer att styra nya ST-block på ett tydligare sätt där vi ser behov. Det gäller allmänmedicin, psykiatri och akutsjukvård, för att nämna några. Det kommer att motsvara omkring 40 platser, säger Peter Carpelan.

Satsningen på utbildningsplatserna välkomnas av Sveriges yngre läkares förening, Sylf.

– Det här är en välbehövd satsning. Både AT och ST behöver öka. När det gäller AT-platser är Stockholm sämst i landet. Många hävdar att Stockholm har långa väntetider för att det är så populärt, men det är inte hela sanningen. Stockholms sjukhus ligger i botten i Sylfs AT-rankning och Stockholm har dessutom lägst antal AT-platser per invånare i Sverige, säger Kristin Arthur, ordförande i Sylf Stockholm.

– Det man också måste tänka på att satsa pengar på är allt runtomkring AT-platserna. Väldigt många sjukhus i Stockholm saknar AT-chefer, vilket Sylf jobbar väldigt aktivt för, även på nationell nivå, fortsätter hon.

Kristin Arthur anser också att satsningen på fler ST-platser som styrs mot bristspecialiteter är ett steg i rätt riktning.

– Det är också välbehövt med fler ST-platser inom vissa specialiteter, framför allt i primärvården. Men det som saknas, förutom pengar till platser, är samordningen av ST-tjänster. Den är inte dimensionerad efter behovet. Vi hoppas att man också får upp ögonen för frågan om samordningen.

Socialdemokraterna i landstinget, som inom kort kommer att lägga fram sin budget, anser dock att satsningarna på utbildningsplatserna borde varit mer kraftfull.

– Vi har de längsta väntetiderna i landet på att få göra AT-tjänstgöring, då är det en liten satsning. I dag tar SLL färdiga AT-läkare från övriga landet. Vi menar att målsättningen för Stockholms läns landsting måste vara att bli självförsörjande när det gäller AT, säger oppositionslandstingsråd Jens Sjöström (S).

Inte heller satsningen på ST-platser är tillräcklig, anser Jens Sjöström.

– Den här satsningen som nu görs kommer att motsvara ungefär 35-40 platser. Ska man ha en utvidgning i det tempot har vi många år kvar innan vi överhuvudtaget är på banan. Det är lite märkligt att man inte förstår allvaret på vare sig sjuksköterske-, undersköterske- eller läkarsidan. Det behov som nu inte blir uppfyllt gör också att det blir problem att öppna de vårdplatser som är stängda. Det är personalnivån det handlar om i mångt och mycket.

En annan nyhet från alliansen är att det dessutom blir en satsning på ledarskaps-ST, vilket i korthet innebär att man under sin ST också utbildas för att i framtiden kunna ta uppdrag som chef eller andra ledarskapsuppdrag.

Enligt Peter Carpelan kom satsningen till efter dialog med Sylf Stockholm som länge velat inrätta den typen av utbildning.

– Ledarskaps-ST är något som Sylf efterfrågat och jag hoppas att de är nöjda med att vi nu har en satsning på det. Det känns som att det är en viktig satsning för att kunna bedriva en bra hälso- och sjukvård framöver, men också för att förbättra arbetsmiljön för läkarna. Ledarskaps-ST är nytt i Stockholm och kommer att börja i liten skala, säger Peter Carpelan.

Kristin Arthur är mycket nöjd med att ledarskaps-ST, som redan införts på andra håll i landet, nu ser ut att bli verklighet också i Stockholm.

– Vi har jobbat för det här i många år och vi har förstått att det förhoppningsvis kommer att implementeras i Stockholm nu. Vi är väldigt måna om att diskutera under vilka former som det här kommer att införas. Omfattningen är något som kanske inte är fråga nummer ett just nu, men vi vill att alla ST-läkare i Stockholm ska få möjlighet att söka och att det ska vara praktiskt och ekonomiskt möjligt att bli beviljad detta, säger hon.

– Utformningen i landet varierar ganska mycket. Vissa har en ledarskapsprofil som inte förlänger ST och andra förlänger ST i upp till två år. Vi vill att ledarskaps-ST inte ska vara ledarskap generellt, utan att det ska vara förberedande för chefskap. Syftet ska vara att få läkare att bli chefer.

Alliansens landstingsbudgetförslag finns att ta del av här.

Läs också:

Region Gävleborg hoppas få fler läkarchefer med ledarskaps-ST

Särskilt ST-spår ska lyfta det kliniska lärandet