I dag onsdag publicerar Folkhälsomyndigheten 2016 års rapporter om de anmälningspliktiga sjukdomarna.

De visar att antalet fall med multiresistenta bakterier som producerar enzymet ESBL-CARBA fortsatte öka förra året ­­– men inte i samma utsträckning som under 2015.

2016 rapporterades totalt 126 nya fall, jämfört med 115 under 2015. Och framför allt var det inhemska fall som ökade.

Sex fall med plasmidburen mcr-1-gen har hittills isolerats i Sverige. Genen gör bakterien resistent även mot kolistin, ett läkemedel som används som sista alternativ när andra antibiotika inte biter.

Förra året ökade dessutom antalet fall av Campylobacter kraftigt, jämfört med föregående år. Totalt rapporterades 11 021 fall under 2016, jämfört med 9 180 fall under 2015.

Enligt Folkhälsomyndigheten beror ökningen främst på att fler smittas av färsk rå kyckling producerad i Sverige.

Däremot minskade antalet rapporterade fall av hepatit B och tuberkulos, vilket myndigheten kopplar till att färre personer från länder där sjukdomarna är vanligare än här söker asyl i Sverige.

Sjuka av rökt anka

Några utbrott av anmälningspliktiga sjukdomar som rapporterats under året:

  • 23 fall av Campylobacter som smittats på ett spahotell i januari. Utbrottet kopplades till intag av rökt anka.
  • 11 fall av Salmonella i Skåne i augusti till oktober. Samtliga smittade hade ätit italiensk korv från en lokal delikatessbutik.
  • 17 fall av Shigella på en skola i en Stockholmsförort i oktober. Smittkällan gick aldrig att identifiera.
  • 11 fall, varav fem bekräftade, av Cryptosporidium i början av hösten. Samtliga insjuknade var kalasgäster som tillsammans begett sig till en golfbana i närheten. Smittkällan misstänktes vara det kommunala vattnet som personerna drack på golfbanan.