Region Östergötland införde vid årsskiftet hyrläkarstopp i primärvården, men för att klara övergången fick tre vårdcentraler med särskilt besvärlig bemanningssituation – Boxholm, Valdermarsvik och Österbymo – dispens att kunna ta hjälp av hyrläkare i ytterligare sex månader.

Men dessa dispenser förändrades och förlängdes i samband med att Region Östergötland nyligen bildade ett primärvårdscentrum.

– Vi försöker minska beroendet och fasa ut hyrläkare. Från början fick vi dispens för de här tre vårdcentralerna där det var svårt att bemanna. Sedan har vi gjort en omorganisation. Primärvården har tidigare tillhört närsjukvården men sedan 1 mars har vi bildat ett primärvårdscentrum och då har regiondirektören delegerat det till mig att förfoga över de åtta hyrläkarlinjer som vi har i dagsläget, säger Mara Kosovic, produktionschef vid Region Östergötlands nybildade primärvårdscentrum.

Det rör sig om samma antal hyrläkarlinjer som tidigare, åtta stycken, men dessa är inte längre låsta till de tre vårdcentralerna som från början fick dispens. Istället är de generella och kan användas vid alla vårdcentraler inom primärvårdscentrumet där det finns behov.

Enligt Mara Kosovic beror förändringen på att bemanningssituationen har förändrats. Till exempel har det ljusnat i Valdemarsvik, där man från hösten inte längre kommer att behöva hyrläkare. Därför man kunnat flytta en hyrläkarlinje från Valdemarsvik till vårdcentralen i Linghem där läkarbemanningen försämrats.

– Vi klarar oss inte utan hyrläkare ännu. Även om det bara var beviljat i sex månader så kommer jag att förlänga det året ut och så får vi ta ställning till det sedan. Vi kommer att kunna avveckla hyrläkarlinjerna i Valdemarsvik men däremot har vi behov på annat håll, säger hon.

Var beslutet om hyrläkarstopp förhastat?

– Det har aldrig varit helt stopp. Det har varit en begränsning och målet är att minska beroendet och fasa ut. Det bästa är att ha kontinuitet och fasta läkare. Vi har gjort väldigt mycket och man har sett över hela verksamheten. Vi jobbar med att använda rätt kompentens och andra yrkeskategorier. Man har till exempel utökat antalet samtalsterapeuter och anställt psykologer. Sedan har vi gjort en stor satsning på ST-läkare.

Går utvecklingen åt rätt håll?

– Det går åt rätt håll, men samtidigt är det väldigt svårt. Linghem var en välbemannad vårdcentral som fungerade och plötsligt står vi utan läkare där. Därför kan det inte bli ett idiotstopp. Vi måste kunna bedriva verksamheten och ta hänsyn till den. Vi försöker stötta varandra och nu får de andra vårdcentralerna skicka en hyrläkare till Linghem för att hjälpa till. Samtidigt är det inte hållbart i längden, för det är ingen vårdcentral som har överskott av läkare.

Carin Larnert Hansson, ordförande i Östergötlands läkarförening och själv distriktsläkare vid vårdcentralen Lyckorna i Motala, säger att hon inte kan dra sig till minnes förändringen av hyrläkardispenserna.

– Jag kan inte påminna mig om att jag har hört detta, men det är så mycket som händer i Region Östergötland just nu. Hyrläkarstopp är en sak, och ett problem som jag ser det, men samtidigt löper det så många parallella spår som både Mara och vi från facket måste vara med på. Vi har så mycket att avhandla på samverkansmöten att viktiga frågor får dras igenom snabbt och lätt passerar förbi. Det är nästan lite farligt hur fort det går för det kan bli att man gör fel, säger Carin Larnert Hansson.

Hon välkomnar dock beslutet och anser att det är mycket viktigt att hyrläkarna kan få finnas kvar för att verksamheterna ska fungera och för att förhindra att de fast anställda distriktsläkarna ska säga upp sig.

– Det är mycket bra, för annars hade nog hela primärvården i Östergötland gått i stöpet, känns det som. Det känns som att regionen skulle behöva backa på hela stoppet. De inser nog att de inte gjort jobbet innan det här beslutet togs. Mara gör vad hon kan och det är bra att man får de här åtta hyrläkarlinjerna och att man kan flytta omkring dem. De sämsta man kan göra är att börja flytta oss som är fasta läkare på vårdcentralerna. Börjar man med sådant slutar vi.

Carin Larnert Hansson anser att beslutet om hyrläkarstoppet var förhastat och att regionen istället borde ha satsat på göra regionen till en attraktiv arbetsplats för att locka till sig läkare och sedan fasa ut hyrläkarna.

– I Kronoberg har man gjort en jättesatsning för att visa sig och sälja sig som en attraktiv arbetsgivare. Det är det man skulle ha gjort här innan man gick in i hyrläkarstoppet. Man skulle ha satsat och sagt att vi vill ha fasta läkare. Då hade man kanske lyckats. Man kan inte bara säga »nu slår vi stopp« så att alla känner att man inte kan jobba kvar. När vi är så utarmade, och man plockar bort det där sista som ändå gjort att vi har klarat det, då slutar ännu fler. Det är det vi ser.

Räcker det att förlänga de här åtta hyrläkarlinjerna under 2017?

– Nej. Just nu är det otroligt stora pensionsavgångar. När det blir kärvt, på gränsen till vad man klarar, och man ser att man kan gå i pension så gör folk det. Jag tror att regionen kommer att behöva se om sitt hus och plocka in fler hyrläkare. Jag tror regionen får backa och inse att det här var för tidigt, för svårt och för dåligt planerat, tyvärr. Det finns en plan att genomföra det här gemensamt i Sverige och jag förstår inte varför man var tvungen att göra det före alla andra.

Läs mer:

Primärvårdschefer ser risker med hyrläkarstopp i Östergötland

Oro inför hyrläkarstopp i Östergötland