Det var Stockholmsläkaren Shahidul Islam som lyfte fram situationen för forskande läkare i en motion. Enligt honom får de forskande läkarna mycket liten uppskattning, utan råkar snarast ut för mobbning och trakasserier. Detta måste Läkarförbundet uppmärksamma, menar han i sin motion, och komma med förslag till förbättringsåtgärder.

Förbundsstyrelsen (FS) stämde in i problembeskrivningen och framhöll att Läkarförbundet i flera forum arbetar för att läkare ska få tid att forska, samt att forskning ska vara meriterande i arbetsvillkors- och lönesammanhang. FS påpekade också att lokalföreningarna kan arbeta med att påverka arbetsmiljön för forskande läkare inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Därmed ansåg FS motionen besvarad, vilket även fullmäktige höll med om.