Harriet Wallberg. Foto: Melker Dahlstrand

I den utredning som granskade Karolinska institutets (KI) agerande i Macchiarini-ärendet fick den tidigare rektorn Harriet Wallberg skarp kritik.

Utredningen leddes av tidigare justitierådet Sten Heckscher och i rapporten, som publicerades i september 2016, pekades Harriet Wallberg bland annat ut som drivande i rekryteringen av Paolo Macchiarini. Hon fick också skarp kritik för att hon, trots att hon nåddes av varningssignaler kring hans lämplighet, inte undersökte dessa närmare.

Nu kräver Harriet Wallberg i ett brev till KI att universitetet och de tre utredarna publicerar rättelser på ett antal punkter där hon anser att det förekommer faktafel i rapporten.

– Med tanke på fenomenen faktaresistens och alternativa fakta som florerar i dagens samhälle så är det otroligt viktigt att universitet och högskolor arbetar för att motverka det. Man måste värna om sanning, fakta och vetenskap. Macchiarini-affären är en otroligt allvarlig händelse. Då menar jag att allt måste vara korrekt beskrivet. Det är mycket besvärande att Karolinska institutet hittills inte velat åtgärda de fakta- och metodfel som Heckscher-rapporten innehåller, säger Harriet Wallberg till Läkartidningen.

Bland annat vänder sig Harriet Wallberg mot påståendet att hon skulle haft många egna direktkontakter med Paolo Macchiarini under både rekryteringsprocessen och under hans tid som anställd. Eftersom hon inte haft några egna möten med Paolo Macchiarini anser Wallberg inte att någon delegationsordning kan ha brutits, vilket rapporten påstår.

– Beskrivningen av mitt agerande blir så fel. Man påstår att jag har gjort saker jag inte har gjort, och att saker har hänt som inte har hänt. Man vill påstå att jag har haft en förutbestämd vilja att rekrytera Macchiarini till KI och att jag gått förbi hela systemet och haft egna kontakter med honom. Jag kan med både mejl och dokument visa att jag som rektor varit så långt ifrån den här rekryteringen som man kan vara.

Hon tillbakavisar också påståendet att hon skulle ha arbetat aktivt för att förlänga Paolo Macchiarinis tjänst, vilket skedde ett år efter att hon slutat som rektor vid KI.

Vidare menar Harriet Wallberg att KI:s ledning känner till att finns felaktigheter i rapporten.

– Jag har vid flera tillfällen träffat KI:s ledning där både rektor och universitetsdirektör har sagt att man är medveten om att Heckscher-rapportens beskrivning fram till 2013 är fel. På min direkta fråga om beskrivningen i rapporten fram till 2013 är fel så svarar rektor Karin Dahlman-Wright: »Ja precis, så är det«, men ändå gör man inget. Det är det som jag har reagerat på.

I en gemensam skriftlig kommentar till Läkartidningen bemöter Karin Dahlman-Wright och universitetsdirektör Per Bengtsson Harriet Wallbergs påstående:

»Universitetsdirektör och vikarierande rektor har på begäran av Harriet Wallberg träffat henne efter det att Sten Heckschers utredning presenterats.

Då betonades att Sten Heckschers utredning är en extern rapport som konsistoriet beställt där utredaren ansvarar för innehållet. Vi framförde samtidigt att KI inte kan utesluta att det kan finnas fel i rapporten då KI inte kvalitetsgranskat den. Något underkännande av Sten Heckschers utredning såsom Wallberg redovisar har aldrig gjorts av undertecknade.«

Vad gäller rapportens kritik mot att Harriet Wallberg inte närmare undersökt de misstankar om forskningsfusk som nådde henne 2011, menar hon att det vid tillfället inte fanns några vetenskapliga publikationer rörande Paolo Macchiarinis forskning från KI. Därför kunde det inte handläggas som ett oredlighetsärende.

Harriet Wallberg anser dessutom att utredningen bortsett från att hon i december 2012 anmälde Paolo Macchiarini för misstänkt forskningsfusk till KI:s dåvarande etikråd.

Kort därefter slutade Harriet Wallberg sin tjänst som rektor vid KI, men mot bakgrund av det som framkom i Sten Heckschers granskning tvingades hon även lämna sitt nya uppdrag som universitetskansler vid Universitetskanslersämbetet.

Det är inte första gången Harriet Wallberg uttrycker kritik mot Sten Heckschers utredning. I samband med att rapporten publicerades i september förra året skrev Harriet Wallberg på Dagens Nyheters debattsida att rapporten var »missvisande och undermålig«, och i januari i år anmälde hon KI och Sten Heckscher till Justitieombudsmannen, JO, med liknande kritik som hon nu för fram.

JO la senare ner utredningen med hänvisning till att Sten Heckscher inte är knuten till KI på ett sådant sätt att han kan anses ha varit befattningshavare där. Därmed ansåg JO att det inte fanns möjligheter att granska hans agerande i fallet.

På frågan om hur den aktuella rapporten påverkat Harriet Wallberg och hennes karriär svarar hon:

– Den har påverkat mig och min karriär ordentligt. Nu jobbar jag med hälso- och sjukvårdsfrågor på Socialdepartementet. Jag är inte sysslolös, jag har bra arbetsuppgifter och jag ägnar 40 procent av min tid till forskning. Min karriär har fått ta en annan riktning vilket också varit stimulerande. Men det är inte därför jag gör det här. För mig är det så konstigt att man inte är intresserad av att korrigera faktafel och det som inte stämmer.

Sten Heckscher säger att han ännu inte hunnit läsa brevet från Harriet Wallberg.

– Jag har inte läst det, men jag kommer väl att göra det. Jag tror inte att jag kommer att företa mig någonting med anledning av detta. Sannolikheten att jag kommer att ha några djupsinniga kommentarer är också ganska liten, säger han.

Läs mer:

Harriet Wallberg JO-anmäler KI

Harriet Wallberg: »Inga formella fel har begåtts«

Heckscher om Wallbergs kritik: »Logiken imponerar inte«