Förslaget om en skrift för inhyrda läkare kom från Malmö läkareförening som i sin motion lyfter att hyrläkare ofta står utanför läkargemenskapen, arbetsplatsträffar och gemensamma läkarmöten. Dessutom får man till exempel tänka på pension och fortbildning själv. Förbundsstyrelsen höll med och fullmäktige biföll förslaget.