Motionärerna Mellersta Skånes läkareförening, Nordvästra Skånes läkareförening och Östra Skånes läkarförening ville att Läkarförbundet ska verka för att fler läkare ska ha rätt till ekonomisk ersättning för övertid, verka mot att läkare avtalar bort respektive att arbetsgivaren skriver bort rätten till övertid samt verkar för att läkare informeras om reglerna i kollektivavtalet och hur man registrerar övertid.

Förbundsstyrelsen (FS) hävdade envist att man redan jobbar med frågorna och ville se motionen besvarad.

– Vi jobbar med övertidsfrågan. Det är ingen ny fråga. Vi har med den, sa Sarah Jevrém, FS.

– Vi vill att FS bränner lite mer av det fackliga krutet på detta än vad man gjort, svarade Erik Dahlman, Mellersta Skånes läkarförening.

Fullmäktige gick dock på FS linje och ansåg motionen besvarad. Detta efter en votering där 63 ombud röstade för att anse motionen besvarad och 61 för att bifalla den.