Som Läkartidningen har berättat i flera artiklar vill regeringen förhindra att landstingen lämnar över uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård vid universitetssjukhus till någon annan. Syftet är att förhindra att universitetssjukhusen privatiseras.

Förslaget har mött kritik från flera håll, bland annat från Sveriges läkarförbund, flera enskilda landsting och regioner samt från Sveriges Kommuner och landsting. Även lagrådet var kritiskt – men regeringen valde i alla fall att lägga fram ett något reviderat lagförslag för riksdagen.

Men nu talar allt för att lagförslaget stoppas. Socialutskottet beslutade på torsdagen att säga nej till förslaget, då det enligt utskottets uppfattning riskerar att få negativa konsekvenser för vårdens utveckling. »Sjukvården står under ständig utveckling och de åkommor som i dag kräver tillgång till universitetssjukhusens avancerade vård kanske inte behöver göra det i framtiden«, skriver Socialutskottet.

Utskottet vill heller inte att regeringen ska få avgöra vilka sjukhus som är att anse som universitetssjukhus, då det skulle innebära en inskränkning av det kommunala självstyret.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot utskottets förslag.

Ärendet ska behandlas i riksdagen den 14 juni.

Läs också:

Flera kritiska till förslaget om driftsformer för universitetssjukhus

Efter kritiken: Lagförslag om universitetssjukhus ändras

Lagrådet kritiserar förslag om universitetssjukhus

Regeringen går emot lagrådet

Otillräckligt stöd för att stoppa privatisering av universitetssjukhus