I våras kom uppgifter om att Karolinska universitetssjukhusets samarbete med konsultbolaget Boston Consulting Group, BCG, skulle avslutas efter att kritik riktats mot det hela.

Men nu har det visat sig att samarbetet fortsätter, om än i ny form, skriver Dagens Nyheter.

Enligt dokument som tidningen tagit del av har Karolinska universitetssjukhuset tecknat ett strategiskt partnerskap med Consortium for Health Outcomes, ICHOM i Boston, ett ickevinstdrivande bolag som har som mål att bygga upp ett internationellt kvalitetsregister – en fortsättning på BCG:s arbete med värdebaserad vård. Bakom ICHOM står Karolinska institutet, BCG och Harvard Business School.

Karolinska universitetssjukhuset betalar 1 miljon kronor per år till ICHOM och hjälper till att ta fram en världsstandard för att mäta vårdresultat. Under 2016 innebar det bland annat att sjukhuset skulle införa ICHOM:s mätstandard för vårdresultat för en diagnos, samt bidra med expertis i företagets arbetsgrupper.

Avtalet innebär också att alla ideella rättigheter, och innovationer och patent som samarbetet resulterar i, ägs av ICHOM. Karolinska lånar dessutom utan kostnad ut sin logga.

Stockholms läns landsting har däremot slutat att betala forskningsstöd till ICHOM-projektet, med motiveringen att det inte ger tillräckligt till skattebetalarna.

Melvin Samsom, sjukhusdirektör på Karolinska universitetssjukhuset, ser dock inga problem med partnerskapet med ICHOM eller det faktum att sjukhuset bidrar med så mycket expertis och kunskap och samtidigt betalar för det.

Enligt Melvin Samsom innebär samarbetet inte heller att svenska patientdata blir tillgängliga hos ett företag baserat i USA.

– Det är inte patientdata. Det är kunskap och erfarenhet som vi har med att behandla patientgrupper, säger han till Dagens Nyheter.

Yvonne Dellmark, ordförande i läkarföreningen på Karolinska universitetssjukhuset håller inte med. Efter att i detalj ha studerat innehållet i avtalet – som slöts utan att de fackliga organisationerna informerats – anser hon att det är tunt.

– ICHOM är ett slags konsultfirma i förklädnad. De erbjuder hjälp att förenkla införandet av något vi redan har påbörjat, sedan äger de slutresultatet, säger hon till tidningen och fortsätter:

– Då enskilda patienters vårdresultat – utfall – är grunden för insamlandet går det inte att komma ifrån att det handlar om patientdata. Vi saknar den etiska diskussionen hur man får hantera patientdata.

Läs också: 

Stockholms läkarförening: »Viktigt att ta kontroll över Nya Karolinska«