Det var i början av 2016 som en läkare, som driver en privat klinik i västra Sverige, skrev ut läkemedel innehållande mifepriston till en nära anhörig kvinna för att utföra en medicinsk abort. Detta trots att läkaren, med specialistbevis i kirurgi, inte är behörig att utföra aborter och därför inte får förordna den typen av läkemedel.

Följden för patienten som fick läkemedlet var att hon drabbades av en så kraftig blödning att hon var tvungen att uppsöka sjukhus.

Verksamhetschefen på sjukhuset uppmärksammade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, på händelsen, varpå IVO som Läkartidningen tidigare berättat riktade mycket skarp kritik mot läkaren.

IVO menade att läkaren agerat i strid med flera väsentliga bestämmelser för patientsäkerheten och abortlagstiftningen. Avbrytande av havandeskap är särskilt reglerat i lag och förskrifter och att åsidosätta dessa är synnerligen allvarligt, ansåg IVO.

IVO polisanmälde dessutom läkaren till polisen.

Läkaren erkänner brott mot abortlagen och ska enligt ett strafföreläggande betala 12 000 kronor i böter.

Läs också:

Skarp IVO-kritik mot kirurg som bistått patient med medicinsk abort