Sveriges läkarförbund student anser att ökade möjligheter för läkarstudenter att arbeta som läkarassistenter kan understödja svensk sjukvård i semestertider, ge svenska läkarstudenter utomlands en väg in i det svenska sjukvårdssystemet och öka kompetensen hos läkarstudenterna vid examen. Assistenttjänster ger också mer relevanta och kvalificerade arbetsuppgifter för studenter som är i den senare delen av utbildningen.

Mot bakgrund av det ville SLF student att Läkarförbundet verkar för att dessa tjänster ska vara förebehållna för läkarstudenter och för läkare med legitimation från land utanför EU/EES på väg mot svensk legitimation.

Fullmäktige gick på samma linje som förbundsstyrelsen och valde att bifalla förslaget.