Heidi Stensmyren under Läkarförbundets fullmäktigemöte. Foto: Martin Sundström

Att pressa sig till det yttersta, sätta upp etappvisa mål och göra det som nästan är omöjligt. På många sätt påminner läkaryrket om cirkusartistens, sa Heidi Stensmyren i sitt inledningsanförande vid Läkarförbundets fullmäktigemöte 2017 – och precis som trapetskonstnärens kräver läkarens arbete såväl stor professionell skicklighet som daglig övning.

– Som läkare har du en unik, icke utbytbar kunskap. Den kan inte bytas ut som en förbrukningsvara, utan den behöver uppskattas, omhuldas och ges utrymme att bedriva kvalificerad vård. Vi axlar ett stort ansvar, sa Heidi Stensmyren.

Tre nyckelord kan beskriva svenska läkare, menar Heidi Stensmyren: pålitliga, effektiva och resultatinriktade.

– Vi åstadkommer resultat tillsammans. Med hjälp av plattformen »Trygg vård« har vi tagit taktpinnen och på ett konkret och personligt sätt lyckats beskriva läkares arbetsvillkor på ett sätt som fått fantastisk respons. Vi har bidragit till både den mediala och politiska agendan, och vi har presenterat konkreta förslag till lösningar. Det är därför vi lyckas: för att vi arbetar fram bra underlag och tar debatten.

Som exempel lyfte hon bland annat fram den kartläggning av läkares arbetstider som Läkarförbundet presenterade i januari.

– Debatten har varit tendentiös och saknat fakta. Vi har visat att läkare arbetar mer än någon annan yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården, och nu har vi fått ett nytt kollektivavtal med skrivningar om ett hållbart arbetsliv som borgar för att vi kan jobba vidare med våra jour- och beredskapsavtal i ett partsgemensamt arbete.

Andra frågor som Heidi Stensmyren lyfte i sitt inledningsanförande var vårdplatsbristen, primärvården och behovet av läkare som chefer.

– De problem med bristen på vårdplatser som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lyfter i sin senaste tillsynsrapport har vi påtalat under lång tid. Beräkningen av antalet vårdplatser måste utgå från befolkningens faktiska behov, inte från ekonomiska beräkningar.

En arbetsmiljöenkät som genomförts vid Karolinska universitetssjukhuset visar att tre av fyra kliniskt verksamma läkare känner till vårdskador som har uppstått i samband med vårdplatsbrist – en ökning med 50 procent sedan den senaste mätningen.

– Det är ett förfärligt resultat. Nu har regeringen också gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda vårdplatsbristen och hur den är kopplad till förekomsten av vårdskador, sa Heidi Stensmyren.

Att regeringen utsett Anna Nergårdh till särskild utredare med uppdrag att förändra sjukvården i enlighet med slutsatserna i Göran Stiernstedts utredning »Effektiv vård« lyftes fram som positivt, liksom att Emma Spak, i dag ledamot av Läkarförbundets styrelse och ordförande för Göteborgs läkarförening, rekryterats till Sveriges Kommuner och landsting (SKL) som samordnare för nära vård.

– Vi vill se en höjd ambitionsnivå gällande primärvården. Vi är redo för förändring.

Men även om de strategiska, sjukvårdspolitiska frågorna står högt på Läkarförbundets agenda, gäller det att inte tappa bort den kärnfackliga verksamheten. När förbundets verksamhetsplan, Strategi 2020, var ute på remiss påtalade bland annat Mellersta Skånes läkareförening vikten av att driva frågor om läkares löner, arbetsmiljö och arbetstider.

– Som läkare befinner vi oss ofta i permanent undantagstillstånd och det är svårt att få ihop vardag och arbetsliv. Det kan vara jobbigt och frustrerande, oavsett vilka omständigheter vi arbetar under måste vi axla patientansvaret varje dag. Men genom att arbeta tillsammans hittar vi sätt att lösa det. En patient i taget, ett strukturellt problem i taget, sa Heidi Stensmyren.

Hon avslutade med att säga att hon ser fram emot givande debatter och dialoger under fullmäktigemötet.

– Vi har ett enastående yrke och när vi står enade är vi en kraft att räkna med. Det är en ära att få arbeta tillsammans med er.