I en motion lyfter Stockholms läkarförening att de uppfattat en växande negativ bild av läkare och läkararbetet i samhället. Föreningen föreslog därför att förbundet ska initiera och intensifiera insatser för en långsiktig strategi för att förbättra läkarkårens varumärke.

Det höll fullmäktige med om.