Enligt rapporten, som finansierats av Läkarförbundet, bidrar medicinsk kompetens i ledarskapet även till att sjukhusen presterar bättre i fråga om resursanvändning, socialt ansvarstagande, arbetsmiljö samt acceptans för reformer. Exakt vad det är som driver dessa samband är oklart, men det finns enligt rapporten stöd för att den medicinska bakgrunden gör att läkare har högre trovärdighet jämfört med andra ledare och att den kliniska kompetensen leder till bättre beslut.